Bæredygtighed

Bæredygtighed hos Jørgensen & Utoft

Bæredygtighed er en vigtig faktor for mange kunder og også for stålbranchen. Produktionen af stål har en høj Co2-påvirkning og derfor investeres der i disse år meget betydelige beløb i at ændre stålproduktionen i en mere grøn retning. Der findes allerede nu Co2-reducerede produkter, men frem mod 2030 forventes en lang række stålproducenter at tilbyde et bredere program af Co2-reducerede og Co2-neutrale stålprodukter. Vi er i løbende dialog med stålværkerne om deres grønne produkttilbud og tager gerne del i denne dialog med kunderne.

Som grossist skal vi naturligvis også være opmærksom på vores eget ressourceforbrug. Vi omfattes tidligt af ESG-rapporteringen og vil til den tid give et detaljeret overblik over den belastning som vores drift og distribution påvirker med. Vores påvirkning er dog meget begrænset set i forhold til selve produktionen af stål. Vi har allerede gennemført forskellige miljøtiltag. Der er investeret i eltruck, LED-belysning og vores varmeanlæg er opgraderet. For at minimere transporten af varer mest muligt har vi i samarbejde med Ib Andresen Industri lavet et lagersamarbejde fra deres servicecenter i Langeskov. Samarbejdet betyder, at varer produceret i Langeskov, distribueres direkte ud til kunderne i stedet for at blive mellemlagret på vores lagre i Vejle.

(+45) 76 42 98 98
ju@j-u.dk